Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng ký
Quên mật khẩu?
Liên kết Site

Quảng cáo Website
 

TT (No.)

TÊN PHÉP THỬ 

(TESTING ITEMS)

PHƯƠNG PHÁP THỬ

(STANDARD TEST METHOD)

J- Phép thử độ bền của vải & phụ trợ may mặc(strength tests of fabrics & garment accessory)

1

Phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt (phương pháp băng vải)

(Method for determination of breaking load and elongation at break (Strip method))

ASTM D 5035

EN ISO 1421

ISO 13934/1

JISL 1018

JISL 1096

TCVN 1754

TCVN 4635

2

Vật liệu dệt - Các tính chất bền kéo đứt của vải - Phần 2: Xác định lực lớn nhất sử dụng phương pháp GRAB (Textile-Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the GRAB method)

ASTM D 4632

ASTM D 5034

ISO 13934/2

 

3

Phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền xé rách của vải bằng thiết bị kiểu con lắc rơi (Elmendorf)

(Standard test method for tearing strength of fabrics by falling - pendulum type (Elemendorf) apparatus)

ASTM D 1424

DIN EN ISO 13937/1

ISO 9290

JISL 1096

 

4

Vật liệu dệt - Các tính chất xé của vải: Phần 2: Xác định lực xé của mẫu thử có dạng hình ống quần (Phương pháp xé đơn)

(Textiles - Tear properties of fabrics: Part 2: Determination of tear force of trouser - shaped test specimens (Single tear method)

BS/DIN EN ISO 13937/2

5

Vật liệu dệt - Các tính chất xé của vải: Phần 3: Xác định lực xé của mẫu thử có dạng cánh (Phương pháp xé đơn)

(Textiles - Tear properties of fabrics: Part 3: Determination of tear force of wing - shaped test specimens (Single tear method)

BS 4303

BS/DIN EN ISO 13937/3

 

6

Vật liệu dệt - Các tính chất xé của vải: Phần 4: Xác định lực xé của mẫu thử có dạng hình lưỡi(Phép thử xé kép)

(Textiles - Tear properties of fabrics: Part 4: Determination of tear force of tongue - shaped test specimens (Donble tear test)

BS/DIN EN ISO 13937/4

JISL 1096

7

Phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền xé của vải bằng quy trình Tongue (Xé đơn) (Máy thử độ bền kéo đứt có tốc độ kéo giãn không đổi)

(Standard test method for Tearing strength of fabrics by the Tongue (Single rip) procedure (Constant- Rate-of-Extension Tensile testing machine))

ASTM D 2261

8

Phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền xé của vải bằng quy trình hình thang

(Standard test method for Tearing strength of fabrics by Trapezoid procedure)

ASTM D 5587

ASTM D 5733

JISL 1096

9

Vật liệu dệt - Các tính chất bền kéo đứt đường may của vải và các sản phẩm dệt thành phẩm - Phần 1: Xác định lực lớn nhất để làm đứt đường may sử dụng phương pháp băng vải

(Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 1: Determination of maximum force to seam rupture using the Strip method)

ISO 13935/1

JISL 1093

10

Vật liệu dệt - Các tính chất bền kéo đứt đường may của vải và các sản phẩm dệt thành phẩm - Phần 2: Xác định lực lớn nhất để làm đứt đường may sử dụng phương pháp Grab

(Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 1: Determination of maximum force to seam rupture using the Grab method)

ISO 13935/2

JISL 1093

 

11

Phương pháp thử tiêu chuẩn cho khả năng chống bật của khuy bấm

(Standard test method for resistance to unsnapping of snap fasteners)

ASTM D 4846

BS 7907 (Annex E)

12

Phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền xé (Phương pháp động lực) của móc khuy

(Standard test method for Shear strenth (Dynamic method) of Hook and Loop touch fasteners)

ASTM D 5169-

13

Phương pháp thử tiêu chuẩn cho các phép thử độ bền của khoá kéo

(Standard test method for Strenth tests for zippers)

ASTM D 2601

BS 3084

14

Vải tráng plastic hoặc cao su - Xác định lực bám dính lớp tráng

(Rubber - or plastics - coated fabrics - Determination of coating adhesion)

ASTM D 4851

ASTM D 751

BS EN ISO 2411

15

Phương pháp thử tiêu chuẩn cho sức căng và độ giãn của vải đàn hồi (Máy thử độ bền kéo đứt dạng tốc độ kéo giãn không đổi)

(Standard Test Method for Tension and Elongation of Elastic fabrics (Constant- Rate-of-Extension type Tensile testing machine))

ASTM D 4964

16

Thí nghiệm vải tráng – Phần 38: Phương pháp 41. Xác định độ bền nén thủng

(Testing coated fabrics - Part 38: Method 4. Determination of wounded burst strength)

BS 3424/38

17

Lưới đánh cá- Xác định độ bền mắt lưới (Fishing nets-Determination of mesh breaking force of netting

-Độ bền khô (Dry mesh breaking force of netting)

-Độ bền ướt (Dry mesh breaking force of netting)

ISO 1806Hỗ trợ trực tuyến
Skype

Vien Det May
Tel: [84-4] 3682 4025
Fax: [84-4] 3862 2867
Email: viendetmay1@yahoo.com
Ngoại tệ Vàng
Quảng cáo