Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng ký
Quên mật khẩu?
Liên kết Site

Quảng cáo Website

Các lỗi vải dệt kim: Kiểm tra, nguyên nhân và giải pháp

Do yêu cầu gia tăng về vải dệt kim có chất lượng, các yêu cầu chất lượng cao ngày nay càng lớn hơn do khách hàng nhận thức được các vấn đề “không đạt chất lượng”. Do đó để tránh loại bỏ vải, các nhà máy dệt kim phải liên tục sản xuất ra các loại vải đảm bảo chất lượng cao. Việc phát hiện các lỗi trong quá trình sản xuất vải dệt kim trên máy dệt kim tròn đóng vai trò quyết định cho việc cải thiện chất lượng và năng suất. Bất kỳ sự biến động nào trong quá trình dệt kim đều cần được nghiên cứu và hiệu chỉnh đúng. Tiêu chuẩn chất lượng cao có thể được đảm bảo bằng sự kết hợp đảm bảo chất lượng phù hợp. Các phân tích công nghiệp chỉ ra rằng chất lượng sản phẩm có thể được cải thiện và chi phí tiêu hao được giảm thiểu bằng việc giám sát quá trình dệt trên máy dệt kim tròn.

1_blank.JPGCác lỗi của vải được dệt trên các máy có cấp máy cao rất khác nhau về bản chất và ngoại quan và thường thể hiện trên mặt vải. Các lỗi vải có thể xuất hiện không chỉ do quá trình dệt mà còn do chất lượng sợi, chất lượng nhuộm và hoàn tất. Một số lỗi có thể dễ dàng tránh bằng việc lưu ý một số điều kiện tiên quyết cơ bản trên máy dệt kim tròn chẳng hạn như việc sử dụng các bộ cấp sợi chủ động và đặc biệt là lịch vệ sinh và bảo dưỡng máy nghiêm ngặt. Một số lỗi khác phòng tránh khó khăn hơn nhiều bởi vì chúng liên quan đến nhiều nguyên nhân.

Các máy dệt kim thế hệ mới được hình thành với các thiết bị phụ trợ để đảm bảo lỗi vải ít nhất trong khi dệt chẳng hạn như hệ thống đảm bảo vệ sinh và hút bụi giàn cấp sợi, hệ thống loại bỏ xơ bông bay, thiết bị phun dầu chính xác, thiết bị phát hiện lỗi vải. Tuy nhiên, một số lỗi vải không thể phát hiện được bằng thiết bị này và vẫn phải kiểm tra vải sau khi dệt. Thiết bị kiểm tra lỗi vải có thể phát hiện các lỗi thủng vải và lỗi bỏ mũi dệt, nhưng thỉnh thoảng không đủ tin cậy và phải được tháo ra khỏi máy trong trường hợp vải có cấu trúc đặc biệt bởi vì cấu đặc biệt của vải có thể bị cảm biến nhẫm là lỗi. Một số lỗi khác không thể phát hiện trong khi dệt mà chỉ được phát hiện sau khi vải được để hồi phục về trạng thái tự nhiên hoặc sau khi hoàn tất chẳng hạn như lỗi xiên vải và lỗi lệch mầu

Nhiều nhà nghiên cứu đã áp dụng máy tính để cải tiến phương pháp kiểm tra bằng mắt của con người trên sản phẩm dệt. Hầu hết trong các phương pháp sử dụng, hình ảnh của một sản phẩm may mặc dệt kim được xem xét để chỉ ra các hình ảnh lỗi, phân loại lỗi vải dệt kim bằng việc phân tích hình ảnh và thuật toán mạng thần kinh hoặc logic mờ. Tất cả các phương pháp này đều không hoàn toàn tin cậy bởi vì so với vải dệt thoi có các sợi dọc và sợi ngang rõ ràng, thì việc phân tích hình ảnh của các loại vải dệt kim khó khăn hơn do cấu trúc dạng vòng và hiện tượng xù lông của sợi. Các lỗi vải dệt kim có thể còn được phát hiện ra bằng việc kiểm tra sức căng sợi đầu vào và chiều dài vòng sợi, nhưng chỉ có một số dạng lỗi liên quan đến các phương pháp này.

Việc kiểm tra của con người bằng cách sử dụng máy kiểm vải được duy trì cho đến nay là cách kiểm tra được sử dụng phổ biến nhất để phân loại lỗi sau khi dệt và hoàn tất. Thông thường, các lỗi được phân loại theo dạng và tần suất xuất hiện trên các cuộn vải dệt kim đã được kiểm tra. Đánh giá việc kiểm tra cho phép xác định chất lượng vải. Việc đánh giá chất lượng vải dựa trên các mức chấp nhận lỗi được đưa ra bởi mỗi cơ sở dệt và trong một số trường hợp việc đánh giá là chủ quan do thường việc đánh giá chất lượng vải được dựa trên số lượng lỗi chứ không dựa vào kích thước hay độ trầm trọng của lỗi.

Mục đích của nghiên cứu này là phân loại các dạng lỗi vải dệt kim dệt trên cấp máy cao theo hình ảnh lỗi và các giải pháp đề xuất để ngăn ngừa lỗi bằng cách phân tích các nguyên nhân gây lỗi. Một phương pháp kiểm tra mới được đề xuất nhằm phân loại lỗi và giúp các nhà sản xuất vải dệt kim hiểu rõ hơn về chất lượng vải.

Nguyên liệu và các phương pháp

Các lỗi vải dệt trên cấp máy cao được thu thập trong vòng 6 tháng từ một nhà máy sản xuất khép kín từ việc sản xuất vải dệt kim trên máy dệt tròn cho đến công đoạn hoàn tất vải. Vải đã sản xuất được phân loại theo cấu trúc chẳng hạn như vải jersey đơn, vải rib. Các cuộn vải dệt kim được kiểm tra bằng mắt khi sử dụng máy kiểm tra vải dệt kim khi tở cuộn vải ra và nhìn cùng một lúc được cả mặt trước và mặt sau của vải. Các lỗi vải liên quan đến sợi, quá trình dệt và hoàn tất được phân loại và các nguyên nhân được phân tích. Các giải pháp để ngăn ngừa các lỗi này được kiểm tra và sau đó được trình bày rõ ràng.

Để đánh giá chất lượng một cuộn vải dệt kim một cách khách quan, xác định một chỉ số lỗi (Fl) cho mỗi dạng lỗi. Trước đây, khi kiểm tra chỉ lưu ý đến số lượng và dạng lỗi để đánh giá chất lượng vải, còn sự nghiêm trọng của lỗi và kích thước lỗi nói chung không được xem xét đến. Chiều dài lỗi và tần suất xuất hiện lỗi trong cuộn vải được tính toán và chỉ ra trong việc thể hiện chỉ số lỗi:

Fl=Fp.Fq.G

Fp: là tỷ trọng lỗi được xác định như sau:

khcn - cac loi vai det kim-anh1.JPG

Fq (tần suất): là số lượng lỗi trên một cuộn vải được kiểm tra (Nếu lỗi giống nhau xuất hiện lặp lại trong 0,5 mét vải thì chỉ được tính là một lỗi)

G: là mức độ trầm trọng gán cho các lỗi vải theo tầm ảnh hưởng của chúng. Mức độ này được xác định dựa trên việc xem xét được thực hiện theo các yêu cầu của ngành may.

Kết quả

Việc nghiên cứu các khuyết tật của vải dệt kim dệt trên máy dệt kim cấp máy cao trong vòng sáu tháng đã cho thấy rằng vải "không đạt chất lượng" liên quan tới ba nguyên nhân chính: Sợi, dệt và hoàn tất. Một số khuyết tật liên quan đến sợi có thể phát hiện trước khi dệt và phòng tránh nếu qui trình kiểm soát thích hợp được áp dụng cho sợi. Các lỗi liên quan đến quá trình dệt và hoàn tất có thể được phát hiện trong hoặc sau các bước này và chỉ một vài dạng lỗi là có thể tránh hoặc khắc phục được. Các lỗi liên quan đến sợi, dệt và hoàn tất được thể hiện trong bảng 1, 2, 3. Các bảng này mô tả mỗi loại lỗi, các nguyên nhân có thể và các giải pháp để phòng ngừa hoặc khắc phục

khcn - cac loi vai det kim-bang1.JPG

khcn - cac loi vai det kim-bang2.JPG

khcn - cac loi vai det kim-bang3.JPG

Xem xét được thực hiện với sự cộng tác của một số nhà máy may trong vòng sáu tháng đã cho phép đánh giá mức độ nghiêm trọng của các lỗi tùy theo tầm ảnh hưởng của chúng. Đặc biệt quan tâm tới việc đạt được sự phù hợp với các yêu cầu trong công đoạn cắt và dịch vụ chất lượng. Bảng 4 và 5 thể hiện mức nghiêm trọng của mỗi dạng lỗi. Các lỗi được phân thành bốn nhóm dựa trên việc xem xét sau:

- Tỷ lệ lỗi: Fp

- Tần suất lỗi: Fq

- Khả năng phát hiện trong khi dệt hoặc hoàn tất

- Khả năng có thể khắc phục

khcn - cac loi vai det kim-bang4.JPG

khcn - cac loi vai det kim-bang5.JPG

Các tác giả đã phân biệt giữa cấp độ nghiêm trọng của các lỗi được phát hiện sau khi dệt và sau khi hoàn tất bởi vì chất lượng cuộn vải có thể được đánh giá sau một trong hai công đoạn sản xuất này. Chỉ số lỗi tính toán tương ứng với mỗi dạng lỗi cho phép việc đánh giá khách quan hơn do nó lưu ý đến kích thước lỗi, tần suất và mức độ trầm trọng của lỗi Cách đánh giá cổ điển về chất lượng vải dệt trên các máy dệt kim cấp may cao sau khi kiểm tra nói chung chỉ được dựa trên tần suất xuất hiện lỗi. Chỉ tiêu chỉ này không đủ để phân loại một cách tin cậy các cuộn vải bởi vì một số lỗi có thể sửa chữa, một số lỗi khác là cục bộ và các miếng có chứa lỗi được loại bỏ sau công đoạn cắt.

Để xác định các lỗi xuất hiện nhiều nhất mà phải được ưu tiên loại bỏ cho một tình huống dệt đã biết, những người thực hiện đã sử dụng kỹ thuật phân tích đồ thị Pareto. Kỹ thuật phân tích theo đồ thị Pareto là một kỹ thuật thống kê tring quá trình ra quyết định được sử dụng cho việc lựa chọn một số lượng hạn chế các công việc mà tạo ra hiệu quả toàn bộ một cách đáng kể. Trong các nội dung cải tiến chất lượng, phần lớn các vấn đề xảy ra do một vài nguyên nhân chính. Đồ thị Pareto là một dạng đặc biệt của đồ thị dạng cột nếu các giá trị vẽ đồ thị được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Đồ thị được đi kèm với một độ thị tuyến thể hiện tổng tích lũy của mỗi nhóm, từ trái sang phải.

khcn - cac loi vai det kim-anh2.JPG

Hình 1: Biểu đồ Pareto của tần suất xuất hiện lỗi trên vải cotton dệt kim trơn

Hình 1 là một ví dụ biểu đồ Pareto về tần suất xuất hiện lỗi trên vải bông dệt kim dạng trơn. Đối với trường hợp này, 76 cuộn vải dệt kim có chiều dài 80 mét vải mỗi cuộn được kiểm tra và ghi lại tuần suất xuất hiện lỗi

Theo số liệu này, 50% nguyên nhân gây lỗi tương ứng với 80% số lỗi được ghi nhận. Điều này có nghĩa là các lỗi liên quan đến vải không ổn định, thủng và bỏ mũi phải được ưu tiên sửa chữa để cải thiện đáng kể chất lượng vải. Vì vậy, các biện pháp cấp thiết phải được thực hiện là kiểm soát chất lượng sợi có hệ thống, căn chỉnh hệ thống dệt và sử dụng thiết bị phát hiện lỗi vải. Nguồn gốc của các lỗi chính được liệt kê là cấu trúc vải, chất lượng sợi, tình trạng máy và kinh nghiệm của công nhân đứng máy. Thử nghiệm biểu đồ Pareto phải được thực hiện cho từng hoàn cảnh để tác động lên nguồn gốc phát sinh lỗi tương ứng

Kết luận

Các kết quả đưa ra trong bài này thiết lập một cơ sở dữ liệu thể có ích cho các nhà sản xuất vải dệt kim để nhận biết các lỗi vải liên quan đến các vải dệt trên máy dệt kim tròn cấp máy cao. Cơ sở dữ liệu này còn giúp xác định các nguồn gốc gây lỗi và các giải pháp đề xuất riêng cho các nguyên nhân gây lỗi. Việc tính toán chỉ số lỗi dựa trên kích thước lỗi, tần suất xuất hiện lỗi, mức độ nghiêm trọng cho phép phân loại vải dệt kim khách quan hơn. Phân tích biểu đồ Pareto là một công cụ thực hành cho phép xác định các nguồn gốc gây lỗi quan trọng nhất cần phải được hiệu chỉnh đúng để cải thiện chất lượng vải.

Các lỗi liệt kê trên mới chỉ là khảo sát của nhóm tác giả tại một số nhà máy dệt kim trong vòng sáu tháng, do đó chưa bao quát hết toàn bộ các dạng lỗi có thể xảy ra trên máy dệt kim tròn, ví dụ như lỗi hoa kim, lỗi gằn vải do cân bằng máy không chính xác, lỗi sọc dọc dầu do vệ sinh máy bẩn…Nhưng các lỗi được liệt kê là các dạng lỗi cơ bản thường rất hay xảy ra trong quá trình sản xuất vải trên máy dệt kim tròn và tác giả đã đưa ra được một phương pháp đánh giá chất lượng vải dệt kim mà có quan tâm đến mức độ nghiệm trọng của lỗi và dựa trên cơ sở xem xét đến các ảnh hưởng trong quá trình may. Đây là một phương pháp mà các nhà máy sản xuất vải dệt kim tại Việt nam nên tham khảo để xây dựng cho mình một tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cho phù hợp với nhà máy đồng thời có thể liên tục cải tiến chất lượng theo yêu cầu thị trường

Bùi Thanh Trúc

Biên dịch theo The Indian Textile Journal